NEA ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Σας ενημερωνουμε πως η ΝΕΑ ιστοσελίδα του Ι.Ν. Παντοκράτορος Πατρών είναι πλεόν διαθέσιμη. Η παρούσα ιστοσελίδα θα παραμείνει ως έχει χωρίς όμως να ενημερώνεται. Εντός ορισμένου χρόνου και αφού πρώτα ολοκληρωθεί ομαλά η μεταφορά όλου του περιεχομένου στην ΝΕΑ ιστοσελίδα, τότε και θα αφαιρεθεί. Ενδέχεται να προκύψουν μίκρα τεχνικά θέματα το προσεχή διάστημα.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Κυριακή Α ΄ Λουκά.

24 Σεπτεμβρίου 2017

Τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου σήμερα, ήδη άνοιξαν τα σχολεία από τις καλοκαιρινές διακοπές και το Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει την κλήση, την πρόσκληση για μαθητεία, κάποιων μαθητών που δεν καλούνται να μάθουν επίγειες γνώσεις και καθημερινά πράγματα, αλλά καλούνται να μαθητεύσουν και να γνωρίσουν τα ουράνια και υπερκόσμια. Καλούνται να μαθητεύσουν όχι σε μεγάλο διδάσκαλο ή έξυπνο φιλόσοφο, αλλά να γίνουν μαθητές του μοναδικού και ανεπανάληπτου, του ίδιο του Θεού και να λάβουν στη συνέχεια τον τίτλο του αποστόλου για να αποσταλούν σε όλον τον κόσμο, «πάντα τά ἔθνη» και να διδάξουν όλα όσα έμαθαν, άκουσαν και είδαν ως αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες της αληθείας.

Ο Χριστός καλεί για το αποστολικό έργο, όχι σπουδαγμένους και σοφούς, αλλά αλιείς, ψαράδες, ανθρώπους της καθημερινότητας και του μόχθου. Οι νέοι μαθητές, είναι άνθρωποι που έχουν ευσέβεια και πίστη. Προφανώς είχαν ακούσει πρωτύτερα το κήρυγμα του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού και τώρα καλούνται να γίνουν οι κήρυκες και βαπτιστές των ανθρώπων.

Δεν είναι τυχαίο που καλούνται, άνθρωποι της θάλασσας και της αλιείας για το αποστολικό έργο. Ο Χριστός τους καλεί να αξιοποιήσουν την αλιευτική εμπειρία τους, όχι τώρα για τα ψάρια, αλλά να γίνουν αλιείς με νέα και υψηλή αποστολή, να σαγηνεύουν ανθρώπους, «ἀπό τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν». Είναι η ίδια προτροπή που ακούμε και σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου: «Δεύτε καί ποιήσω ὑμᾶς ἀλιεῖς ἀνθρώπων». Η δυσκολία να πιάσει κανείς ψάρια, πόσο μάλλον να αλιεύσει ανθρώπους. Και από την άλλη να γνωρίζουν την σπουδαιότητα του ύδατος. Για τους μαθητές η θάλασσα ήταν η ζωή τους και στη συνέχεια πάλι το ύδωρ, το βαπτισματικό ύδωρ της κολυμβήθρας, γίνεται ο χώρος όπου αναγεννάται ο άνθρωπος και λαμβάνει τις προϋποθέσεις εκείνες για την αιώνιο ζωή.

Πολύ χαρακτηριστικά, περιγράφει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τη διαφοροποίηση των αλιέων που γίνονται απόστολοι, λέγοντας ότι, οι ψαράδες βγάζουν τα ψάρια από το νερό και τα ψάρια αυτά νεκρώνονται. Οι Μαθητές όμως αλιεύουν τους ανθρώπους, όχι με το να τους βγάζουν από το νερό, αλλά βάζοντάς τους στο νερό, όχι για να νεκρωθούν, αλλά νεκρώνοντας τον παλαιό άνθρωπο, να εξέλθουν από τα βαπτισματικά ύδατα της κολυμβήθρας, ανανεωμένοι, αναγεννημένοι, ανακαινισμένοι, αγιασμένοι. Οι αλιείς θα έχουν πλέον μια νέα αλιεία παράξενη και παράδοξη που δεν θα νεκρώνουν όσους αλιεύουν, αλλά θα τους ξαναζωντανεύουν.

Ο Χριστός αρχικά διδάσκει τους ανθρώπους ενώ βρίσκεται στο πλοιάριο. Κάποιοι ερμηνευτές, θέλοντας να ερμηνεύσουν το γιατί ο Χριστός επέλεξε να κηρύξει από το πλοιάριο, υποστήριξαν ότι έτσι θα ακουγόταν καλύτερα, αφού όταν μιλάμε μέσα από την θάλασσα ακούγεται καλύτερα ο ήχος. Όμως αυτός, αν και είναι πρακτικός λόγος, νομίζουμε ότι είναι δευτερεύουσας σημασίας, αφού ο Χριστός θέλει να δείξει ότι η Εκκλησία η οποία θα γεμίσει από το πλήρωμα των πιστών, θα μοιάζει με πλοίο που θα πορεύεται για να εξασφαλίσει τους πιστούς στο γαλήνιο και απάνεμο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού.

Στη λίμνη της Γεννησαρέτ συμβαίνει ένα θαυμαστό γεγονός. Ο Χριστός προτρέπει τον Πέτρο και τους συνεργάτες του να ρίξουν τα δίχτυα στη θάλασσα για να ψαρέψουν. Ο Πέτρος απαντά ότι προσπάθησαν κοπιάζοντας όλη τη νύχτα να πιάσουν ψάρια, αλλά δεν έπιασαν τίποτα. Όμως αφού το είπε ο Χριστός, υπακούει ο Πέτρος και ρίχνουν τα δίχτυα πάλι στη θάλασσα. Και τότε έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που σκιζόταν τα δίχτυα από το βάρος του πλήθους των ψαριών. Αυτό το γεγονός θέλει να προλάβει οποιαδήποτε συστολή και οιονδήποτε δισταγμό θα μπορούσαν να προβάλουν οι μαθητές για το πώς θα σαγήνευαν τους ανθρώπους. Ο Χριστός πριν τους καλέσει στη μαθητεία και στο αποστολικό έργο, τους δείχνει με θαύμα ότι, εκείνος που τελικά επευλογεί και χαριτώνει την εργασία και την αποστολή, είναι ο Ίδιος ο Θεός. Τα θαυμαστά γεγονότα, η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι ανθρώπινο επίτευγμα, είναι η Χάρις του Θεού. Ο άνθρωπος γίνεται το σκεύος μέσα από το οποίο επενεργεί ο Θεός. Έτσι η εργασία και η αποστολή γίνεται μέρος του σχεδίου του Θεού για την σωτηρία του κόσμου και η αποστολή και η εργασία αγιάζεται, αφού είναι διακονία στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου.

Αυτό που πλήθυνε τους πιστούς δεν ήταν ανθρώπινο επίτευγμα, αλλά η επενέργεια του Θεού την οποία διακόνησαν και διακονούν άνθρωποι με πίστη και υπακοή, δίχως να περιμένουν τίποτα, παρά μόνο για την αγάπη του Θεού, αφού: «τοῖς ἀγαπώσι τόν Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν»,

π. Ν. Μ.

Ανακοινώσεις - Ευαγγέλια


Αριθμός Επισκεπτών

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2413441